2020 TC Minutes

pdf

2020-01 Council Minutes January 2020

Size: 124.40 KB
Hits: 101
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-02 Council Minutes February 2020

Size: 134.84 KB
Hits: 81
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-03 Council Minutes March 2020

Size: 121.68 KB
Hits: 70
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-03-03 Council Minutes Extraordinary Meeting March 2020

Size: 85.33 KB
Hits: 77
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-03-24 Council Minutes March 24th Extraordinary Meeting

Size: 115.49 KB
Hits: 86
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-04-14 Council Minutes April 14th 2020

Size: 111.00 KB
Hits: 72
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-04-28 Council Minutes April 28th 2020

Size: 132.92 KB
Hits: 73
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-05 Council Minutes May 2020

Size: 138.81 KB
Hits: 72
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-06 Council Minutes June 2020

Size: 163.40 KB
Hits: 72
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-07 Council Minutes July 2020

Size: 162.31 KB
Hits: 77
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-08-04 Council Minutes August 4th Extraordinary Meeting

Size: 107.97 KB
Hits: 65
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-08-11 Council Minutes August 2020

Size: 168.98 KB
Hits: 79
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-09 Council Minutes September 2020

Size: 256.17 KB
Hits: 86
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-10 Council Minutes October 2020

Size: 158.78 KB
Hits: 80
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-11 Council Minutes November 2020

Size: 173.82 KB
Hits: 71
Date added: 18-08-2022
pdf

2020-12 Council Minutes December 2020

Size: 133.01 KB
Hits: 72
Date added: 18-08-2022